Recent Content by Thương Vũ

  1. Thương Vũ

    Lực căng dây

    Cho 1 vật có khối lượng 3kg được treo như hình vẽ, với da treo hợp với phương thẳng đứng 1 góc 30°. Xác định lực căng của dây và lực tác dụng của vật lên tường biết g=10m/s2 Giải hộ mk với
Top