Recent Content by LanAnh080808

  1. LanAnh080808

    MPĐ Khi máy quay với tốc độ $\sqrt{2} n$ vòng/phút thì công suất tiêu thụ điện là

    Bài toán Mạch xoay chiều RLC không phân nhánh mắc vào 2 đầu ra của máy phát điện xoay chiều 1 pha. Khi tốc độ quay của roto là n(vòng/phút) thì công suất là P và hệ số công suất là 3–√/2. Khi tốc độ quay của roto là 2n(vòng/phút) thì công suất của mạch là 5P và mạch có tính cảm kháng. Khi Khi...
Top