Recent Content by Tăng Hải Tuân

 1. Tăng Hải Tuân

  Chuyển động thẳng chậm dần đều là gì?

  Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có độ lớn của vận tốc tức thời giảm đều theo thời gian.
 2. Tăng Hải Tuân

  Chuyển động thẳng nhanh dần đều là gì?

  Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có độ lớn của vận tốc tức thời tăng đều theo thời gian.
 3. Tăng Hải Tuân

  Chuyển động thẳng biến đổi đều là gì?

  Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có độ lớn của vận tốc tức thời luôn biến đổi đều theo thời gian. + Chuyển động thẳng nhanh dần đều + Chuyển động thẳng chậm dần đều
 4. Tăng Hải Tuân

  Tốc độ trung bình là gì?

  Tốc độ trung bình của một chuyển động là đại lượng cho biết mức độ nhanh, chậm của chuyển động và được xác định bằng thương số giữa quãng đường đi được với thời gian chuyển động. Đơn vị: m/s.
 5. Tăng Hải Tuân

  Chuyển động thẳng đều là gì?

  Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường. Hay, chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có độ lớn vận tốc tức thời không thay đổi theo thời gian. Ví dụ: Ô tô đang chuyển động thẳng đều với tốc độ...
 6. Tăng Hải Tuân

  Quỹ đạo là gì?

  Tập hợp tất cả các vị trí của một chất điểm chuyển động tạo ra một đường nhất định. Đường đó gọi là quỹ đạo của chuyển động. Hay, có thể nói, quỹ đạo là đường mà vật vạch ra trong không gian khi chuyển động. Ví dụ: - Giọt mưa rơi từ trên mái nhà xuống: có quỹ đạo thẳng. - Máy bay đang đi trên...
 7. Tăng Hải Tuân

  Chất điểm là gì?

  Một vật chuyển động được coi là một chất điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so với độ dài đường đi (hoặc so với những khoảng cách mà ta đề cập đến). Ví dụ: Một ô tô chuyển động từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh, khi đó kích thước của ô tô rất nhỏ so với độ dài quãng đường từ Hà Nội đến Thành...
 8. Tăng Hải Tuân

  Chuyển động cơ là gì?

  Chuyển động cơ của một vật (gọi tắt là chuyển động) là sự thay đổi vị trí của vật đó so với vật khác theo thời gian. Ví dụ: Một ô tô đang chuyển động trên đường, vị trí của ô tô đang thay đổi theo thời gian với một cái cây bên đường.
 9. Tăng Hải Tuân

  Từ mặt đất ném 1 vật với vận tốc 5m/s chuyển động thẳng đứng lên trên

  Tương tự bài này nhé em https://zix.vn/t/16080/
 10. Tăng Hải Tuân

  Một vật trọng lượng 1,0N có động năng 1,0J. Lấy g=10m/s2. Khi đó vận tốc bằng bao nhiêu?

  $P=mg$ suy ra $m$. $W_d = \dfrac{1}{2}mv^2$ suy ra $v$. Sao câu dễ như này vẫn phải hỏi thế em.
 11. Tăng Hải Tuân

  Tính năng lượng của photon.

  $h$ là hằng số Planck, $c$ là tốc độ ánh sáng trong chân không.
 12. Tăng Hải Tuân

  Một vật được ném thẳng lên cao, khi vật đạt độ cao cực đại thì tại đó động năng và cơ năng của vật như thế nào

  Nếu chọn mốc thế năng ở mặt đất, thì khi vật có độ cao cực đại, thế năng của vật lớn nhất, động năng của vật bằng 0.
Top