HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC

Bước 1: Nạp tiền vào tài khoản.

Xem hướng dẫn tại đây

Bước 2: Chọn khóa học cần đăng kí

Truy cập https://zix.vn/courses/ để chọn khóa học cần đăng kí

Bước 3: Thanh toán học phí

Ấn vào đăng kí

Thanh toán học phí bằng cách ấn vào nút "Đăng kí"

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.