Động lực học vật rắn

Khảo sát chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

Lí thuyết Động lực học vật rắn

Chủ đề
9
Bài viết
23
Chủ đề
9
Bài viết
23

Bài tập Động lực học vật rắn

Chủ đề
98
Bài viết
234
Chủ đề
98
Bài viết
234

Tài liệu mới

Top