Động lực học vật rắn

Khảo sát chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

Lí thuyết Động lực học vật rắn

Chủ đề
9
Bài viết
23
Chủ đề
9
Bài viết
23

Bài tập Động lực học vật rắn

Chủ đề
99
Bài viết
235
Chủ đề
99
Bài viết
235

Tài liệu mới

Back
Top