Bài tập Dao động cơ

Bài tập Dao động cơ

Mọi người giúp em câu này với ạ!

Cuongcuong

New Member
15947285827278223341697398047489.jpg
 
Viết phương trình dao động của vật.

dat14245312452

New Member
Cho hệ dao động gồm một lò xo nhẹ độ cứng 75 N/m, một đầu cố định, một đầu gắn với một vật khối lượng m = 750 g. Cho vật dao động điểu hòa theo phương thẳng đứng người ta thấy rằng trong quá trình dao động của vật, lò xo chó chiều dài lớn nhất là 24 cm và ngắn nhất là 10 cm. Chọn trục tọa độ thẳng đứng chiều từ trên xuống, gốc tại vị trí cách vị trí cân bằng 2 cm lên trên, t= 0 là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm (đơn vị của x viết theo cm). Viết phương trình dao động của vật.
 
Cần cung cấp năng lượng với công suất là bao nhiêu?

raudiep

New Member
Bài toán
Cho con lắc đơn dao động điều hòa với m=0,5kg; g=10m/$m^2$, biên độ góc là $5^o$, chiều dài dây treo là 0,5m. Trong quá trình dao động con lắc chịu tác dụng của lực cản nên sau 5 dao động biên độ góc còn lại là $4^o$. Hỏi để duy trì sao động với biên đô góc là $5^o$ thì cần cung cấp năng lượng với cong suất là bao nhiêu?
A. 472mW
B. 0,473mW
C. 480$\mu $ W
D. 37,4mW
 
Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x=Acos(4πt+π/6) (cm) (t tính bằng s). Thời điểm mà chất điểm có giá trị vận tốc cực đại lần thứ 2012

zzzzzz

New Member
Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x=Acos(4πt+π/6) (cm) (t tính bằng s). Thời điểm mà chất điểm có giá trị vận tốc cực đại lần thứ 2012
A. 1005,65. S
B. 1005,29. S
C. 1005,83. S
D. 1006,94. S
 
Last edited:
  • Like
Reactions: mac
Tỉ số lực đàn hồi cực đại

Mizu Aquarius

New Member
Bài toán
Hai chất điểm dao động điều hòa có cùng cơ năng, chất điểm thứ hai có khối lượng gấp đôi chất điểm thứ nhất, động năng của chất điểm thứ nhất biến thiên tuần hoàn với chu kỳ gấp đôi chu kỳ dao động của chất điểm thứ hai. Tỉ số giữa độ lớn cực đại của lực tác dụng lên chất điểm thứ nhất và thứ hai bằng bao nhiêu?
A. $\dfrac{1}{2\sqrt{2}}$
B. $\dfrac{\sqrt{2}}{8}$
C. $\dfrac{\sqrt{2}}{8}$
D. $\dfrac{\sqrt{2}}{4}$
ps: Đáp án là B ạ. Nhưng làm hoài cứ ra D.
 
Hai dao động cùng phương

phuongan

New Member
Hai dao động cùng phương, có phương trình dao động lần lượt là x1 = A1cos(ωt + π/2)cm và x2=A2cos(ωt + φ2)cm. Dao động tổng hợp của hai dao động trên là x= 4√3 cos(ωt + π/3) . Giá trị A1 bằng?

Mong mng giúp với em làm nó không ra đáp án
 
Cắt lò xo ra làm 2 phần bằng nhau rồi mắc song song và treo vật vào thì chu kì dao động của vật là?

modern

New Member
Bài toán
Một vật m gắn với 1 lò xo thì nó dao động với chu kì 2s. Cắt lò xo này ra làm 2 phần bằng nhau rồi mắc song song và treo vật vào thì chu kì dao động của vật là:
A. 2s
B. 1s
C. 4s
D. 0,5s
 
Thời điểm vật qua vị trí có li độ x = 4,5 cm lần đầu tiên tính từ thời điểm ban đầu t = 0

tudat1402

New Member
Bài toán
Một con lắc lò xo dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình dao động $x = A\cos \left(ωt+φ\right)$ (t đo bằng s). Thế năng của con lắc có phương trình $W_t = 0,0108 + 0,0108\sin \left(8πt\right)$ (J), vật nặng có khối lượng 100 g. Lấy $π^2= 10$. Thời điểm vật qua vị trí có li độ x = 4,5 cm lần đầu tiên tính từ thời điểm ban đầu t = 0 là:
 
Trong 1 chu kì, thời gian vật có vật tốc nhỏ hơn 25cm/s là?
Bài toán
Một vật dao động điều hòa với phương trình $x = 5\cos(10t)$(cm). Trong 1 chu kì, thời gian vật có vật tốc nhỏ hơn $25cm/s$ là?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Khoảng thời gian ngắn nhất để 2 vật có cùng một li độ là?

BackSpace

Member
Bài toán
Có hai vật dao động điều hòa trên hai đoạn thẳng song song gần nhau với cùng biên độ A, tần số $3Hz$ và $6Hz$. Lúc đầu hai vật đồng thời xuất phát từ vị trí có li độ $\dfrac{A}{2}$. Khoảng thời gian ngắn nhất để 2 vật có cùng một li độ là?
(ĐÁ: $\dfrac{1}{27}$s).
 

Tài liệu mới

Top