Bài tập Dao động cơ

Bài tập Dao động cơ

Tìm li độ $x$ vào thời điểm $t=\frac{1}{60}(s)$ ứng với dao động tổng hợp có biên độ nhỏ nhất?

hoankuty

Ngố Design
Bài toán
Một vật thực hiện hai dao động điều hòa với $x_{1}=A_{1}\cos \left(100\pi t+\dfrac{\pi }{3}\right)\left(cm\right)$ và $x_{2}=A_{2}\cos \left(100\pi t-\dfrac{\pi }{2}\right)\left(cm\right)$. Dao động tổng hợp có phương trình $x=A\cos \left(100\pi t+\varphi \right)\left(cm\right)$. Biết rằng trong cả quá trình thì $A_{1}A_{2}=500$. Tìm li độ $x$ vào thời điểm $t=\dfrac{1}{60}\left(s\right)$ ứng với dao động tổng hợp có biên độ nhỏ nhất?

P/s:Số lẻ là số đẹp.
 
Last edited:
Hai vật gặp nhau lần thứ 2013 vào thời điểm?

__Black_Cat____!

Well-Known Member
Bài toán
Cho hai vật dao động điều hòa với phương trình lần lượt là:$x_1=4\cos (4\pi t-\dfrac{\pi}{3})$ và $x_2=4\cos (2\pi t+\dfrac{\pi}{6})$. Hai vật gặp nhau lần thứ 2013 vào thời điểm?
A. $\dfrac{18019}{36}$
B. $\dfrac{12073}{36}$
C. $\dfrac{4025}{4}$
D. $\dfrac{86530}{4}$
 
Tìm biên độ A1 để A2 đạt giá trị cực đại?
Bài toán
Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình ${x_1} = {A_1}\cos \left({\omega t - \dfrac{\pi }{6}} \right)$ (cm) và ${x_2} = {A_2}\cos \left({\omega t - \pi } \right)$ (cm). Dao động tổng hợp có phương trình $x = 9\cos \left({\omega t + \varphi } \right)$ (cm). Để biên độ $A_2$ đạt giá trị cực đại thì $A_1$ có giá trị
A. $9\sqrt 3$ cm.
B. $7$ cm.
C. $15\sqrt 3$ cm.
D. $18\sqrt 3$ cm.
 
Tìm biên độ dao động tổng hợp

GS.Xoăn

Trần Văn Quân
Bài toán
Một vật thực hiện hai dao động cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là $x_1=A_1 \cos \left(\omega t\right)$ và $x_2=A_2 \cos \left(\omega t+ \dfrac{\pi }{3}\right)$. Biết rằng khoảng cách lớn nhất giữa hai tọa độ của chất điểm không vượt quá $2 \left(cm\right)$ và trong quá trình dao động hai biên độ thành phần luôn thỏa mãn hệ thức $\dfrac{1}{A_1^2}+\dfrac{1}{A_2^2}=\dfrac{1}{2}$. Tìm biên độ dao động tổng hợp
P/s: Làm bài cho vui :)
 
Last edited:
Đến thời điểm $t_{2}=t_{1}+0,005 (s)$ thì cường độ dòng điện bằng

kt1996

New Member
Bài toán
Cường độ dòng điện tức thời chạy qua một đoạn mạch điện xoay chiều là $i=2\cos \left(100\pi t\right) \left(A\right)$, với t đo bằng giây. Ở thời điểm $t_{1} \left(s\right)$ nào đó dòng điện đang giảm và có cường độ bằng -1A. Đến thời điểm $t_{2}=t_{1}+0,005 \left(s\right)$ thì cường độ dòng điện bằng
A. $\sqrt{2}A$
B. $-\sqrt{2}A$
C. $\sqrt{3}A$
D. $-\sqrt{3}A$
 
Giá trị của pha ban đầu khi thay đổi $A_1$ để $A$ nhỏ nhất

hoangkkk

Member
Bài toán
Hai chất điểm thực hiện dao động trên hai đường thẳng song song, nằm ngang, có gốc tọa độ nằm trên cùng đường thẳng có phương thẳng đứng. Phương trình dao động của mỗi vật tương ứng là :
$x_1=A_1\cos \left(\pi t+\dfrac{\pi}{6} \right) cm$
$x_2=6\cos \left(\pi t+\dfrac{\pi}{2} \right) cm $
Gốc thời gian là lúc hai vật bắt đầu chuyển động, khoảng cách theo phương ngang giữa hai vật được biểu diễn bởi phương trình $d=A \cos \left(\pi t+\varphi \right)$. Thay đổi $A_1$ cho đến khi biên độ $A$ đạt giá trị cực tiểu thì :

A. $\varphi =-\dfrac{\pi}{6}$
B. $\varphi =\pi$
C. $\varphi =-\dfrac{\pi}{3}$
D. $\varphi =0$
 
Hãy tính $x$ và $v$ sau thời điểm trên là $\pi/16s$

me gusta

New Member
Bài toán
Một chất điểm dao động điều hòa có tần số góc $\omega = 4rad/s$. Vào thời điểm đó chất điểm có li độ $x_1 = -6cm$ và vận tốc $v_1 = 32cm/s$. Cho $A= 10cm$
Hãy tính $x$ và $v$ sau thời điểm trên là $\pi/16s$
 
Dao động con lắc đơn
Bài toán
Treo một con lắc đơn dài 1m trong toa xe chuyển động xuống dốc nghiêng góc $\alpha=30^0$ so với phương ngang. Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là $\mu=0,2$. Gia tốc trọng trường $g=10\dfrac{m}{s^2}$.
Câu a. Chu kì dao động của con lắc là?
Câu b. Tại vị trí cân bằng của con lắc khi dây treo hợp với phương thẳng đứng góc $\beta$ bằng bao nhiêu?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Khoảng thời gian mà vật đi từ vị trí có li độ x = 5cm từ lần thứ 2011 đến lần thứ 2012 là :
Bài toán
Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos (10$\pi $t) cm. Khoảng thời gian mà vật đi từ vị trí có li độ x = 5cm từ lần thứ 2011 đến lần thứ 2012 là :
A. 2/15s
B. 4/15s
C. 1/15s
D. 1/5s
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Quãng đường vật đi được đến lúc dừng lại

superstar

Member
Bài toán
Một con lắc lò xo được đặt nằm ngang gồm một vật có khối lượng m=100g gắn vào một lò xo có độ cứng k=10N/m. Hệ số ma sạt giữa vật và sàn là 0.1. Đưa vật lớn vị trí lò co nén một đoạn rồi thả ra. Vật đặt vận tốc lớn nhất tại O và $v_max$=60cm/s. Quãng đường vật đi được đến lúc dừng lại là:
A. 24.5cm
B. 24cm
C. 21cm
D. 25cm
Bìa này em làm không ra kết quả, mọi người làm thử coi
 

Tài liệu mới

Top