Bài tập Mắt và các dụng cụ quang

trà bạc
trà bạc
Tính tiêu cự của thấu kính
Bài toán
Một thấu kính hội tụ cho ảnh thật S' của điểm sáng S đặt trên trục chính. Khi dời S, kể từ vị trí đầu tiên, gần thấu kính 5cm thì ảnh dời 10cm. Khi dời S, kể từ vị trí đầu tiên, ra xa thấu kính 40cm thì ảnh dời 8cm. Tính tiêu cự của thấu kính.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xem các bình luận trước…
Ber
Ber
Số bội giác nhỏ nhất của kính lúp là bao nhiêu?
Tiêu cự dài nhất của kính lúp là 8,33. Vậy số bội giác nhỏ nhất của kính lúp là bao nhiêu?
 
Minhhh
Minhhh
Hệ thấu kính-gương
Bài toán
Cho hệ tkht và gương phẳng và vật sáng AB đặt trc tk
-f=30 cm gương cách tk 50 cm tìm khoảng cách từ vật đến tk để ảnh cuối cùng của hệ là ảnh thật cách tk 90cm
-f=20 cm thấu kính cách gương 30 cm tìm khoảng cách từ vật đến tk để ảnh cuối cùng của hệ là ảnh ảo
-f=30 cm thấu kính cách gương 40 cm tìm khoảng cách từ vật đến tk để ảnh cuối cùng của hệ ở xa vô cực
 
hải anh ad
hải anh ad
Độ tụ của kính phải đeo (sát mắt) là bn để có thể đọc được chữ cách mắt là 30cm
Bài toán
1 người viễn thị có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 50cm. Độ tụ của kính phải đeo (sất mắt) là bn để có thể đọc được chữ cách mắt là 30cm
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
monmaru188
monmaru188
Vị trí vật
Bài toán
Thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm. Vật sáng đặt vuông góc trục chính. Ảnh trên màn có diện tích bằng 4 lần diện tích vật. Hãy tính :
a) Vị trí vật.
B) Khoảng cách vật - màn.

ĐS : a) 25cm; b) 45cm
 
monmaru188
monmaru188
Tính độ lớn của vật
Bài toán
Một thấu kính hội tụ tạo ảnh rõ của một vật thật trên màn. Độ lớn của ảnh là y'_{1}=4cm. Giữ nguyên vị trí vật và màn nhưng dời thấu kính. Ta được một vị trí khác của thấu kính vẫn tạo ảnh trên màn nhưng ảnh có độ lớn y'_{2}=9cm.
A) Tính độ lớn của vật.
B) Khoảng cách giữa hai vị trí thấu kính là 24 cm. Tính tiêu cự và khoảng cách vật - màn.

ĐS : a) 6cm; b) 28,8cm , 120cm
 
monmaru188
monmaru188
Mắt của An bị tật gì ? Nếu bỏ kính thì An nhìn rõ vật trong khoảng nào ?
Bài toán
An là một học sinh phải đeo kính chỉ thị của bác sĩ. Khi đeo sát mắt thấu kính phân kì có độ tụ -2 diop, An nhìn rõ những vật cách mắt từ 25cm đến rất xa như người bình thường mắt tốt.
1. Mắt của An bị tật gì? Nếu bỏ kính thì An nhìn rõ vật trong khoảng nào?
2. Một người lớn khuyên An nên đeo kính -2 diop. Theo em, lời khuyên đó đúng hay sai? Vì sao?
3. Nếu đeo kính có độ tụ -4 diop thì An nhìn rõ những vật trong khoảng nào?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Tính khoảng cách ban đầu của vật so với thấu kính và tiêu cự thấu kính
Bài toán
Vật AB xác định đặt trước một thấu kính hội tụ và vuông góc với trục chính cho ảnh gấp 4 làn vật, nếu đứ thấu kính gần thêm 4cm cũng như gần vào 6cm sẽ cho ảnh cùng độ lớn. Tính khoảng cách ban đầu của vật so với thấu kính và tiêu cự thấu kính?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
monmaru188
monmaru188
Tìm vị trí của AB
Câu hỏi

Ai giải thích hộ mình nguyên ý thuận nghịch chiều truyền tia sáng kia được không? Làm sao có cái suy ra kia được?
20155806_492552094424907_5391677236868011629_n.jpg
 
monmaru188
monmaru188
Tìm khoảng cách x
Bài toán
Đặt điểm sáng S cách màn E một đoạn x cố định. Di chuyển thấu kính L có tiêu cực f = 60 cm giữa S và E, ta tìm được hai vị trí của L cho ảnh S' rõ nét trên màn. Hai vị trí này cách nhau 160 cm.
1. Tìm khoảng cách x.
2. Bỏ màn E rồi đặt S trên trục chính của L, ta quan sát được ảnh S'. Cho S dao động điều hòa vuông góc với trục chính quanh vị trí cân bằng (nằm trên trục chính). Phương trình dao động của S và S' lần lượt là x_{1} và x_{2} được biểu diễn ở hình bên. Tìm khoảng cách S và S' đối với thấu kính L.
 

Tài liệu mới

Top