Bài tập Cảm ứng điện từ

Một dây dẫn có chiều dài xác định được cuốn trên trên ống dây dài l và bán kính ống r thì có hệ...

Solver

Member
Bài toán
Một dây dẫn có chiều dài xác định được cuốn trên trên ống dây dài l và bán kính ống r thì có hệ số tự cảm 0,2 mH. Nếu cuốn lượng dây dẫn trên trên ống có cùng chiều dài nhưng tiết diện tăng gấp đôi thì hệ số từ cảm của ống là
A. 0,1 mH.
B. 0,2 mH.
C. 0,4 mH.
D. 0,8 mH.
 
Help. Em hơi yếu phần này ạ

ngohamy

New Member
IMG_20201201_163605.jpg
 
Bài toán về cảm ứng từ

Song Ngư

New Member
Khi cho 2 dây dẫn song song dài vô hạn cách nhau a (khoảng cách), mang 2 dòng điện cùng độ lớn I thì cảm ứng từ tại các điểm nằm trong mặt phẳng chứa 2 dây và cách đều 2 dây có giá trị bao nhiêu nếu:
a) 2 dòng điện cùng chiều
b) 2 dòng điện ngược chiều

Giúp mình nhe, cảm ơn nhiều ^^
Mình xác định được hướng rồi nhưng tìm ra giá trị thì không được T^T
 
Xác định độ lớn suất điện động cảm ứng trong khung

anhtrn

New Member
Bài toán
Một khung dây kín có dạng hình vuông cạnh a = 20 cm, điện trở R = 5 Ω đặt vào một từ trường đều có cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 60°. Cho cảm ứng từ B tăng đều từ 0 đến 0,1 T trong thời gian 0,001 s.
a. Xác định độ lớn suất điện động cảm ứng trong khung.
b. Xác định chiều và cường độ dòng điện trong khung.
 
Tại thời điểm t=10s, độ lớn của lực từ tác dụng lên mỗi đơn vị dài của vòng dây là?

gamifast0

New Member
Bài toán
1 vòng dây dẫn điện kín có diện tích S=10 $cm^{2}$, điện trở R=$10^{-3}\$, đặt bên trong một ống dây thẳng dài, sao cho mặt phẳng vòng dây vuông góc với trục ống dây. Ống dây được quấn các vòng cách đều với mặt độ n=5 vòng/cm. Cho dòng điện chạy qua sợi dây quấn nên ống biến thiên theo quy luật I=10-0,1t, I đo bằng (A), t đo bằng (s). Tại thời điểm t=10s, độ lớn của lực từ tác dụng lên mỗi đơn vị dài của vòng dây có giá trị là?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Tính điện lượng dịch chuyển trong khung

Sao Hỏa

New Member
Bài toán
Một khung dây hình vuông MNPQ cạnh a đặt trong từ trường đều, đường sức vuông góc với mặt phẳng khung dây. Giữ đỉnh M cố định, sau đó kéo và xoắn các cạnh của khung sao cho ta được hai hình vuông mà diện tích hình này lớn gấp bốn lần hình kia Tính điện lượng di chuyển trong khung. Cho điện trở của khung bằng R. Cho biết dây dẫn của khung có vỏ cách điện. Cho a=6 cm, B=4.10^-3 T, R=0,01
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xác định hiệu điện thế cảm ứng giữa hai đầu cánh quạt

dieplinh18

New Member
Bài toán
Một cánh quạt của máy bay trực thăng dài 5m quay 640 vòng/phút khi máy bay cất cánh thẳng đứng. Thành phần nằm ngang của từ trường trái đất là 0,6. $10^-4$ T, thành phần thẳng đứng là 0,3. $10^-4$ T. Hãy xác định hiệu điện thế cảm ứng xuất hiện giữa hai đầu cánh quạt
 
Tỉ số độ lớn hiệu điện thế u1/u2 có giá trị:

Thu Thuy NTT

New Member
Bài toán
Hai mạch dao động LC lí tưởng có độ tự cảm L1=4L2, điện dung của các tụ C1=0,5C2. Các tụ được tích điện, tại thời điểm điện tích trên hai tụ C1 và C2 có cùng giá trị, tỉ số độ lớn hiệu điện thế u1/u2 trên hai tụ có giá trị
A. 8
B. 1/4
C. 2
D. 1/2
 
Độ lớn của vector cảm ứng từ tại M là?

hoangdeptrai

New Member
Bài toán
Một dây dẫn rất dài bẻ cong 450 như hình vẽ, dây có dòng I = 10A chạy qua. Biết AM = BM, biết μ0=4.10-7 H/m. Độ lớn của vector cảm ứng từ tại M là:
A. 4.10-5 T
B. 4,8.10-5 T
C. 6.10-5 T
D. 2.10-5 T
 
Tìm hiệu điện thế xuất hiện giữa hai đầu dây dẫn

hoangdeptrai

New Member
Bài toán
Trong cùng một mặt phẳng với dòng điện thẳng dài vô hạn, cường độ I=20A, người ta đặt 2 thanh trượt(kim loại) song song với dòng điện và cách dòng điện một khoảng x=1cm, hai thanh trượt cách nhau l=0,5m. Trên hai thanh trượt người ta lồng vào một đoạn dây dẫn dài l. Tìm hiệu điện thế xuất hiện giữa hai đầu dây dẫn nếu cho dây dẫn trượt tịnh tiến trên các thanh với vận tốc không đổi 3 m/s
(hướng dẫn: hiệu điện thế bằng với suất điện động cảm ứng).
 

Tài liệu mới

Top