Bài tập

Nhờ các bạn và ac giúp em bài này ạ☺️

Lannn

New Member
Ném ngang vật nặng từ độ cao 20m với vận tốc 54km/h. Lấy g = 10m/s^2.
a. Viết phương trình quỹ đạo
b. Tính vận tốc và vị trí vật sau 1s
c. Tính tầm bay xa và vận tốc chạm đất
 
Đi từ a đến b, 1/3 thời gian đầu đi với vận tốc 20km/h, trong 1/3 quãng đường ab tiếp theo đi...

Mai Hải Quân

New Member
Đi từ a đến b, 1/3 thời gian đầu đi với vận tốc 20km/h, trong 1/3 quãng đường ab tiếp theo đi với v2, nửa quảng đường còn lại đi với v3. Tính vtb. Mọi người giúp mình với, làm mãi k ra kết quả
 
Một người có m=60kg bắt đầu trượt xuống trên một cầu trượt dài...

Thuyduong123

New Member
Một người có m=60kg bắt đầu trượt xuống trên một cầu trượt dài 10m nghiêng 30 độ so với mặt ngang. Hệ số ma sát xuất hiện là 0,1. Lấy g=10m/s2.
a. Tính công của trọng lực thực hiện trong quá trình này.
b Tính cơ năng bị tiêu hao do ma sát.
c. Cơ năng của người đó khi đến chân cầu trượt là bao nhiêu? Suy ra vận tốc người đó khi đến chân cầu vượt.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Một vật m=50g được ném xiên góc a=60 độ so với phương ngang từ mặt đất. Biết vận tốc ban...

Thuyduong123

New Member
Một vật m=50g được ném xiên góc a=60 độ so với phương ngang từ mặt đất. Biết vận tốc ban đầu của vật là v0=20m/s, bỏ qua sức cản không khí. Lấy g=10m/s2.
a. Tìm độ cao cực đại vật đạt được?
b. Tìm vận tốc của vật tại độ cao cách mặt đất 1m?
c. Tìm vận tốc của vật khi chạm đất?
 
Ma sát trượt

ChienNV

New Member
Giúp em bài này với ạ
--------------
Một vật đang nằm yên trên mặt bàn ngag tại điểm A thì bị kéo bởi lực F theo phương ngang. Sau 10s vật chuyển động đến B và đạt được vận tốc 10m/s. Sau khi qua B ta tăng độ lớn của lực kéo lên 2 lần (hướng của lực kéo vẫn không đổi) thì vật chuyển động với gia tốc có độ lớn 3m/s2. Tìm hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt bàn (coi như không đổi).
 
Bài thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng

Trang.99

New Member
Bài toán
Mọi người giúp mình trả lời 2 câu hỏi ở bài 57: Thực hành xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng, vật lí 10 nâng cao.
Câu 1: Ở phương án 1, có thể dùng lực kế ở phương án 2 thay cho cân đòn và các gia trọng được không? Vì sao?
Câu 2: Ở phương án 2, có thể không dùng lực kế mà xác định các lực bằng cân đòn và các gia trọng được không? Vì sao?
 
Bài tập tính khối lượng riêng

minhtangv

Well-Known Member
Bài toán
100 hộp sữa giống nhau có tổng trọng lượng là 500N, mỗi hộp sữa có khối lượng là bao nhiêu gam? Giả sử thể tích của sữa trong mỗi hộp là 307,72cm3, tính khối lượng riêng của sữa, biết khối lượng của vỏ hộp sữa là 120g.
 
Hỏi độ dài ống là bao nhiêu để ở các điều kiện đó nước dâng trong ống 1 độ cao h=1cm

lilac

Member
Bài toán
Một ống mao dẫn có r=0,05cm và hàn kín 1 đầu. Người ta nhưng đầu hở của ống xuống nước theo phương thẳng đứng. Hỏi độ dài ống là bao nhiêu để ở các điều kiện đó nước dâng trong ống 1 độ cao h=1cm? Áp suất khí quyển là 1atm. Suất căng bề mặt nước là 0,07 N/m
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Tài liệu mới

Top