Chất rắn và chất lỏng, sự chuyển thể

Độ ẩm tỉ đối của không khí là bao nhiêu?
Bài toán
Dùng ẩm kế khô – ướt để đo độ ẩm tỉ đối của không khí. Nhiệt kế khô chỉ 24 độ C, hiệu nhiệt độ giữa hai nhiệt kế là 4 độ C. Độ ẩm tỉ đối của không khí là bao nhiêu?
 
Tìm khối lượng nước ngưng tụ
Bài toán
Không gian trong xilanh ở bên dưới pit-tông có thể tích là V0 = 5,0 l chứa hơi nước bão hòa ở nhiệt độ t = 100 độ C. Nén hơi đẳng nhiệt đến thể tích V=1,6l. Tìm khối lượng nước ngưng tụ.(Có thể áp dụng pt Cla-pê-rôn – Men-đê-lê-ép cho hơi bão hòa).
 
Xác định đổ ẩm tuyệt đối và điểm sương
Bài toán
Nhiệt độ của không khí là 30 độ C. Độ ẩm tỉ đối là 64%. Hãy xác định độ ẩm tuyệt đối và điểm sương. Ghi chú: Tính các độ ẩm theo áp suất riêng phần.
 
Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 1kg nước hóa hơi ở nhiệt độ sôi 100 độ C
Bài toán
Để xác định gần đúng nhiệt lượng cần cung cấp cho 1 kg nước hóa thành hơi khi sôi (ở 100 độ C) 1 em học sinh đã làm thí nghiệm sau: Cho 1l nước (coi là 1kg nước) ở 10 độ C vào ấm rồi đặt lên bếp điện để đun. Theo dõi thời gian đun, em học sinh đó ghi chép được các số liệu sau:
- Để đun nóng nước từ 10 đến 100 độ C cần 18 mịn
- Để cho 200g nước trong ấm hóa thành hơi khi sôi cần 23 min.
Từ thí nghiệm hãy tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 1kg nước hóa hơi ở nhiệt độ sôi 100 độ C. Bỏ qua nhiêt dung riêng của ấm.
 
Tính thể tích phần chìm của tảng băng.
Bài toán
Có 1 tảng băng đang trôi trên biển. Phần nhô lên của tảng băng ước tính là $250.10^3 m^3$, vậy thể tích phần chìm dưới nước biển là bao nhiêu? Cho biết thể tích triêng của băng là 1,11l/kg và khối lượng riêng của nước biển là 1,05kg/l.
 
Tìm đường kính của thanh CD để nó nằm cân bằng
Bài toán
Một khung dây đồng hình chữ nhật nằm trong mặt phẳng thẳng đứng, khung được phủ một lớp xà phòng có suất căng mặt ngoài là 0,045 N/m. Thanh CD có thể trượt không ma sát trên hai thanh đứng. Tìm đường kính của thanh CD để nó nằm cân bằng. Khối lượng riêng của đồng là 8900 $\dfrac{kg}{m^3}$. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$
 
Tính lực nâng cần thiết để nâng ống nhôm
Bài toán
Một ống nhôm hình trụ rỗng, hở hai đầu, đường kính trong d1 = 5cm, đường kính ngoài d2 = 5,2cm, cao h = 12 cm đặt thẳng đứng trong nước. Tính lực nâng cần thiết để nâng ống nhôm theo hướng thẳng đứng ra khỏi mặt nước. Khối lượng riêng của nhôm là 2800 $\dfrac{kg}{m^3}$, suất căng mặt ngoài của nước là 0,073 N/m
 
Tính lực nâng vòng nhôm ra khỏi xà phòng
Bài toán
Một vòng nhôm bán kính 7,8cm có trọng lượng $6,9.10^{-2}$ N tiếp xúc với dung dịch xà phòng. Muốn nâng vòng ra khỏi dung dịch thì ta cần một lực bao nhiêu? Suất căng mặt ngoài của xà phòng là 0,04 N/m
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Tính suất căng bề mặt của dầu
Bài toán
Có $6 cm^3$ chảy qua một ống nhỏ giọt thành 450 giọt. Đường kính của đầu ống là 1,2mm, khối lượng riêng của dầu là $0,9 \dfrac{g}{cm^3}$, $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Tính suất căng bề mặt của dầu.
 
Mức rượu dâng cao lên một khoảng bằng bao nhiêu ?
Bài toán
Một ống mao dẫn có đường kính trong nhỏ, được dựng thẳng đứng trong chậu nước, mực nước trong ống dâng cao 10cm. Với ống trên thì rượu dâng cao lên một khoảng bằng bao nhiêu? Cho suất căng bề mặt của nước và rượu lần lượt là 0,072 N/m và 0,022 N/m, khối lượng riêng của nước và rượu lần lượt là $1000 \dfrac{kg}{m^3}$ và $790 \dfrac{kg}{m^3}$
 

Tài liệu mới

Top