Bài tập Các định luật bảo toàn

Tìm vận tốc quả cầu trên khi nó sắp va chạm với mặt phẳng ngang.
Bài toán
Ba quả cầu nhỏ giống nhau được gắn chặt vào chính giữa và hai đầu thanh nhẹ chiều dài l. Dựng thanh thẳng đứng và buông tay. Bỏ qua ma sát. Tìm vận tốc quả cầu trên khi nó sắp va chạm với mặt phẳng ngang nếu hệ chuyển động tự do.
 
Xem các bình luận trước…
Một viên đạn bay theo phương thẳng đứng có khối lượng 1 kg v=500 nổ thành 2 mảnh có khối lượng...
Bài toán
Một viên đạn bay theo phương thẳng đứng có khối lượng 1 kg với vận tốc $v=500$ m/s nổ thành 2 mảnh có khối lượng bằng nhau, 1 mảnh bay theo phương ngang với vận tốc $v_1=500 \sqrt{2}$
A, tính vận tốc, hướng chuyển động của mảnh còn lại?
B, mảnh bay theo phương ngang bay được quãng đường bao lâu thì rơi?
 
Bài này bạn cho động lượng ban đầu của hệ là tổng hợp củ P1 và P2 theo quy tắc hbh từ đó sup ra P2
câu b: chọn gốc tọa độ tại điển noorroofi dùng phương pháp cd của vật ném xiên là ok
 
K
kimchau
Tính công của lực kéo
Bài toán
Một người kéo đều một vật 20kg lên mặt phẳng nghiêng không ma sát cao 1,5m. Công của lực kéo này
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xem các bình luận trước…
K
kimchau
Tính công của lực cản
Bài toán
Một ô tô khối lượng 20 tấn đang chuyển động với vận tốc 54km/h trên đường nằm ngang thì chạy chậm dần đều rồi ngừng dưới tác dụng của lực cản. Tính công của lực cản
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
K
kimchau
Tính công cần thiết để cho một ô tô khối lượng 2,5 tấn tăng tốc từ 36km/h đến 54km/h
Bài toán
Tính công cần thiết để cho một ô tô khối lượng 2,5 tấn tăng tốc từ 36km/h đến 54km/h
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
K
kimchau
Tính độ giảm cơ năng của quả bóng trong va chạm
Bài toán
Một vật có khối lượng 2kg chuyển động với vận tốc 10m/s đến đập vào tường rồi nảy ra theo phương cũ với vận tốc 6m/s Tính độ giảm cơ năng của quả bóng trong va chạm đó
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
K
kimchau
Bài tập tính công và năng lượng
Bài toán
Ném một vật có khối lượng 500g theo phương thẳng đứng với vận tốc 15m/s. Cho g=10m/s^2
a) sau 1 s động năng của vật là bao nhiêu?
b) sau khi vật đi được quãng đường 4m thì động năng của vật có giá trị bằng bao nhiêu?
c) Tìm độ cao mà ở đó động năng của vật bằng với thế năng
d) tính công của trọng lực
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Duynk8302
Duynk8302
Tính vận tốc của hai xe sau khi người ấy đã trở lại toa 1
Bài toán
Hai toa xe không có thành (loại xe chở sắt, gỗ,....) có khối lượng $m_{1}$; $m_{2}$ chuyển động theo quán tính song song với nhau với các vận tốc $v_{1}$, $v_{2}$; $v_{1}$>$v_{2}$. Xe 1 chở một người có khối lượng m. Người ấy nhảy sang xe 2 rồi lại nhảy trở lại xe 1, lần nào cũng nhảy theo phương song song với bề ngang của toa xe mà người ấy sắp rời. Tính vận tốc của hai xe sau khi người ấy đã trở lại toa 1.
 
kiddo1305
kiddo1305
Động năng, thế năng, cơ năng của vật tại độ cao đó
Bài toán
Một vật có khối lượng 2000g ở độ cao 10m được thả rơi xuống đất với vận tốc 4 m/s. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Tính:
a) Động năng, thế năng, cơ năng của vật tại độ cao đó
b) Động năng và vận tốc của vật khi rơi đến độ cao 9m
c) Ở độ cao nào thì thế năng bằng một nửa động năng
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
  • Bị xóa bởi Cô bé Ngốc
  • Lý do: .
Bài toán
Một vật có khối lượng 2000g ở độ cao 10m được thả rơi xuống đất với vận tốc 4 m/s. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Tính:
a) Động năng, thế năng, cơ năng của vật tại độ cao đó
b) Động năng và vận tốc của vật khi rơi đến độ cao 9m
c) Ở độ cao nào thì thế năng bằng một nửa động năng
Bài đăng đã lâu nhưng mk cx xin giải nó để luyện tập thêm bài tập ở dạng này.=)
a, Động năng, thế năng, cơ năng của vật tại độ cao đó là:
 
Bài toán
Một vật có khối lượng 2000g ở độ cao 10m được thả rơi xuống đất với vận tốc 4 m/s. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Tính:
a) Động năng, thế năng, cơ năng của vật tại độ cao đó
b) Động năng và vận tốc của vật khi rơi đến độ cao 9m
c) Ở độ cao nào thì thế năng bằng một nửa động năng
Bài đăng đã lâu nhưng mk cx xin giải nó để luyện tập thêm bài tập ở dạng này.=)
a, Động năng, thế năng, cơ năng của vật tại độ cao đó là:
$W_{t}=m.g.h=2.10.10=200\left(J\right)$
$W_{d}=\dfrac{1}{2}mv^2=\dfrac{1}{2}.2.4^2=16\left(J\right)$
$W=W_{t}+W_{d}=200+16=216\left(J\right)$
b, Năng lượng khi vật rơi ở độ cao $9m$ là:
$W^{'}=\dfrac{1}{2}m.v_{9m}^2+mgh_{9m}=v_{9m}^2+180$
Bảo toàn năng lượng:
$W^{'}=W\Leftrightarrow v_{9m}^2+180=216\Rightarrow v_{9m}=6 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
$\Rightarrow$ Động năng của vật ở độ cao này là:
$W_{d_{9m}}=\dfrac{1}{2}m.v_{9m}^2=36\left(J\right)$
c, Gọi chiều cao lúc thế năng bằng 1 nửa động năng là $h^{'}$
*Cx do cơ năng đc bảo toàn nên ta có:
$\left\{\begin{matrix} W_{t}+W_{d}=W\\ W_{d}=2W_{t} \end{matrix}\right.$
$\Rightarrow W_{t}=\dfrac{1}{3}W\Leftrightarrow m. g. h^{'}=\dfrac{1}{3}W$
$\Rightarrow h^{'}=3,6 \left(m\right)$
 
Last edited:
viet2001azd
viet2001azd
Xác định góc alpha để quả cầu thực hiện được chuyển động tròn trong mặt phẳng thẳng đứng quanh I.
Bài toán
Quả cầu nhỏ(được xem là chất điểm) có khối lượng 500 gam được treo vào điểm cố định Ở bằng một sợi dây mảnh, nhẹ, có chiều dài L=1,0 m. Kéo quả cầu tới vị trí dây treo tạo với phương thẳng đứng góc alpha rồi buông nhẹ. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Bỏ qua mọi ma sát.
A) Cho alpha= 90 độ. Hãy xác định lực căng dây, vận tốc và gia tốc của quả cầu khi nó đi qua vị trí mà dây treo tạo với phương thẳng đứng góc belta= 30 độ
b) Khi quả cầu qua vị trí cân bằng, dây treo vướng đinh ở điểm I cách O một khoảng b=0,7 m. Xác định góc alpha để quả cầu thực hiện được chuyển động tròn trong mặt phẳng thẳng đứng quanh I.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Tài liệu mới

Top