Bài tập Các định luật bảo toàn

D
Drawinz
Từ mặt đất ném 1 vật với vận tốc 5m/s chuyển động thẳng đứng lên trên
Từ mặt đất ném 1 vật với vận tốc 5m/s chuyển động thẳng đứng lên trên
a) tìm độ cao cực đại mà vật đạt được
b) tình thời gian lúc ném đến lúc đạt độ cao cực đại
c) tính vận tốc của vật lúc chạm đất
 
h_tranggg
h_tranggg
Một vật được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc từ mặt đất. Chọn mặt đất làm gốc thế năng
Bài toán
Một vật được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc v từ mặt đất. Chọn mặt đất làm gốc thế năng. Bỏ qua lực cản của không khí và lấy g = 10m/s2 .
a/ Xác định độ cao cực đại mà vật đạt được .
b/ Ở độ cao nào vật có động năng bằng thế năng .
c/ Xác định vận tốc của vật khi chạm đất. Thời gian kể từ khi ném vật đến khi vật chạm đất bằng
 
Xem các bình luận trước…
Một vật được ném lên cao từ độ cao 2 m với vận tốc đầu 20m/s. Chọn mốc thế năng ở mặt đất, g=10m/s2. Tính động năng của vật khi đi được 10m
 
Định luật bảo toàn cơ năng
Bài toán
một quả bóng nặng 10g được ném thẳng đứng xuống dưới vận tốc 10 m/s từ độ cao 5 m. Bỏ qua lực cản không khí. Lấy g=10 m/s
tìm cơ năng của bóng
tính vận tốc khi vừa chạm đất
ở độ cao nào thì động năng bằng 3 lần thế năng của bong
xuống đến đất bóng lại nảy lên. Giả sử va chạm với đất là tuyệt đối đàn hồi. Tính độ cao lớn nhất mà bóng đạt tới
Lời giải
 
Bài toán
một quả bóng nặng 10g được ném thẳng đứng xuống dưới vận tốc 10 m/s từ độ cao 5 m. Bỏ qua lực cản không khí. Lấy g=10 m/s
tìm cơ năng của bóng
tính vận tốc khi vừa chạm đất
ở độ cao nào thì động năng bằng 3 lần thế năng của bong
xuống đến đất bóng lại nảy lên. Giả sử va chạm với đất là tuyệt đối đàn hồi. Tính độ cao lớn nhất mà bóng đạt tới
Lời giải
Chọn mốc thế năng tại mặt đất
a. Vì không chịu lực cản nên cơ năng được bảo
$\Rightarrow W=Wd1+Wt1=\dfrac{m. V1^{2}}{2}+m. G. Z_1
=m.\left(\dfrac{v1^{2}}{2}+g.z_1 \right)=0,01.\left(\dfrac{10^{2}}{2}+10.5 \right)=1$ $\left(J\right)$
b. Áp dụng định lí động năng:
$\Rightarrow A=\dfrac{1}{2}.m.\left(v2^{2}-v1^{2} \right)\Leftrightarrow F.S=\dfrac{1}{2}.m.\left(v2^{2}-v1^{2} \right)\Leftrightarrow P.S=\dfrac{1}{2}.m.\left(v2^{2}-v1^{2} \right)\Leftrightarrow m.g.h=\dfrac{1}{2}.m.\left(v2^{2}-v1^{2} \right)\Leftrightarrow 2.g.h=v2^{2}-v1^{2}\Leftrightarrow v2=\sqrt{2.g.h+v1^{2}}=\sqrt{2.10.5+10^{2}}=10\sqrt{2}\approx 14,14 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
c. Động năng bằng 3 lần thế năng
$\Rightarrow \begin{cases}Wd=3Wt & \\ Wd+Wt=W=Wtmax=1\left(J \right) \end{cases}\Leftrightarrow \begin{cases}Wd=3Wt \\ 3Wt+Wt=1 \Leftrightarrow 4.m.g.h'=1\Leftrightarrow h'=\dfrac{1}{4.0,01.10}=2,5\left(m \right) \end{cases}$
d. Khi nảy lên vật chuyển động chậm dần đều với vận tốc v2=10$\sqrt{2}$ (m/s)
(đàn hồi tuyệt đối)
$\Rightarrow v'^{2}-v2^{2}=2.\left(-g\right). Hx$ (gia tốc ngược chiều chuyển động)
$\Leftrightarrow 0-v2^{2}=-2.g.hx\Leftrightarrow hx=\dfrac{v2^{2}}{2.g}=\dfrac{200}{2.10}=10\left(m \right)$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Từ mặt đất ném vật có khối lượng 4kg thẳng đứng lên trên với vận tốc 20m/s
Từ mặt đất ném vật có khối lượng 4kg thẳng đứng lên trên với vận tốc 20m/s, khi vật rơi trở lại sát mặt đất có vận tốc là 16m/s. Tìm độ cao lớn nhất vật đạt được
 
T
thelightvn
Tính quãng đường đi của vật nặng so với tấm ván
Bài toán
Vật nặng khối lượng 1kg nằm trên tấm ván dài nằm ngang khối lượng 3kg. Người ta truyền cho vật nặng vẫn tốc ban đầu v=2 m/s. Hệ số ma sát giữa vật và ván là k=0,2, bỏ qua ma sát giữa ván và bàn. Dùng định luật bảo toàn động lượng và định lí động năng tính quãng đường đi của vật nặng so với tấm ván.
 
Last edited:
S
Sky Smilou
Người này xuống vị trí thấp nhất cách mặt nước một đoạn ?
Nhảy bungee là một môn thể thao mạo hiểm có xuất xứ từ Nam Phi. Một người có khối lượng m = 60 kg nhảy xuống nước từ độ cao H = 90 m so với mặt nước. Dây bungee có chiều dài tự nhiên là lo = 45 m, hệ số đàn hồi k = 100 N / m. Bỏ qua ma sát, khối lượng của dây và kích thước của người. Lấy g = 10m / s2. Người này xuống vị trí thấp nhất cách mặt nước 1 đoạn là?
 
Tính lực cản của đất khi thả rơi một hòn đá có khối lượng 500g từ độ cao 50m. Cho biết hòn đá...
Tính lực cản của đất khi thả rơi một hòn đá có khối lượng 500g từ độ cao 50m. Cho biết hòn đá lún vào đất một đoạn 10cm. Lấy g = 10m/s2 bỏ qua sức cản của không khí.
 
N
Nhung05
Ném ngang một hòn đá khối lượng 2kg từ độ cao 12m so với mặt đất với vận tốc 5m/s
Ném ngang một hòn đá khối lượng 2kg từ độ cao 12m so với mặt đất với vận tốc 5m/s. Bỏ qua lực cản không khí.
a. Tính cơ năng hòn đá tại thời điểm ném.
b. Khi vật rơi tới độ cao 2m, vận tốc của nó bằng bao nhiêu?
 
Xem các bình luận trước…
ngha7196
ngha7196
Vật lý 10
Một vật có khối lượng m = 100 g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu v0 = 10 m/s từ mặt đất. Cho g = 10 m/s2. Chọn gốc thế năng tại mặt đất, bỏ qua lực cản của không khí.

a) Tính độ cao cực đại mà vật đạt được.

b) Hỏi ở độ cao nào thì động năng bằng nửa thế năng.

c) Hỏi ở độ cao nào thì vận tốc của vật chỉ bằng nửa vận tốc lúc ném.
 
Tương tự ở đây em nhé:
 
Một vật có khối 410g được ném thẳng đứng lên cao từ mặt đất với vận tốc 6m/s. Bỏ qua sức cản...
Bài toán
Một vật có khối 410g được ném thẳng đứng lên cao từ mặt đất với vận tốc 6m/s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g=10m/s2. Hỏi vật bay lên tới độ cao nào để thế năng bằng 4 lần động năng
 

Tài liệu mới

Top