Chất khí

Cho khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn là 1,29kg/m3. Coi không khí như...
Bài toán
Cho khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn là 1,29kg/m3. Coi không khí như một chất khí thuần nhất. Khối lượng mol của không khí xấp xỉ là:
A. 18g/mol
B. 28g/mol
C. 29g/mol
D. 30g/mol
 
  • Like
Reactions: nvd
tnphaat
tnphaat
Một ống thủy tinh nhỏ, hở hai đầu được ấn theo phương...
Một ống thủy tinh nhỏ, hở hai đầu được ấn theo phương thẳng đứng vào chậu đựng thủy ngân sao cho khoảng cách từ mặt thủy ngân trong ống đến đầu trên của ống là h cm. Áp suất khí quyển là H (cmHg). Tìm chiều cao của cột không khí trong ống trong các trường hợp sau :
a) Lấy tay bịt đầu trên của ống và ấn ống sâu thêm 1l cm.
b) Lấy tay bịt đầu trên của ống và kéo ống lên 2l cm.
Coi nhiệt độ không khí trong ống không đổi.
 
Câu 8 a. Một bình kín chứa khí Ôxi ở nhiệt độ 7oC và áp suất 2,5atm. Nếu đem bình phơi nắng ở...
Câu 8
a. Một bình kín chứa khí Ôxi ở nhiệt độ 7oC và áp suất 2,5atm. Nếu đem bình phơi nắng ở nhiệt độ 370C thì áp suất trong bình là bao nhiêu? Coi thể tích của bình không thay đổi.
b. Người ta điều chế khí hiđro và chứa vào một bình lớn dưới áp suất 2,5atm. Tính thể tích khí phải lấy từ bình lớn ra để nạp vào một bình nhỏ có thể tích 50 lít dưới áp suất 22,5atm. Coi nhiệt độ không thay đổi.
c. Bình A có dung tích 3 lít chứa khí Hêli có áp suất là 2 atm. Bình B có dung tích 4 lít chứa khí Nitơ có áp suất 1 atm. Nhiệt độ hai bình như nhau. Cho hai bình thông nhau bằng một ống nhỏ thì áp suất của hỗn hợp khí trong mỗi bình là bao nhiêu?
 
Quá trình không thuận nghịch của chất khí

Tài liệu mới

Top