Tăng Hải Tuân

Trắc nghiệm Lí thuyết điện xoay chiều - Phần 1

Status
Chỉ xếp hạng các thành viên có thời gian hoàn thành bài thi lớn hơn hoặc bằng 2/3 thời gian cho phép. Có 177/334 bài thi hợp lệ.
Hạng Tên Điểm Đúng/Tổng Thời gian Ngày làm
1 Dương Công Kiên Dương Công Kiên 9.67 29/30 15 phút 20 giây
2 NamBBoy NamBBoy 9.67 29/30 19 phút 46 giây
3 N nguyennga 9.33 28/30 16 phút 25 giây
4 Ngđtr Ngđtr 9.33 28/30 17 phút 4 giây
5 T Trần Lê Dương 9.33 28/30 17 phút 37 giây
6 K ktnc 9.33 28/30 17 phút 50 giây
7 T tungtsbn 9.33 28/30 19 phút 5 giây
8 Hoàng Huy Quân Hoàng Huy Quân 9 27/30 14 phút 21 giây
9 T tranthang 9 27/30 19 phút 5 giây
10 P Phạm Thị Ánh Tuyết 8.67 26/30 14 phút 18 giây
11 I immikey 8.67 26/30 16 phút 39 giây
12 quocpro quocpro 8.67 26/30 19 phút 12 giây
13 Đẹp trai Đẹp trai 8 24/30 18 phút 46 giây
14 UCT UCT 8 24/30 19 phút 28 giây
15 L lê minh quý 8 24/30 19 phút 42 giây
16 T trinhducthang1999 8 24/30 19 phút 47 giây
17 P phamhiep1312 7.67 23/30 16 phút 20 giây
18 R Riann levil 7.67 23/30 17 phút 49 giây
19 nhungmyun22568 nhungmyun22568 7.67 23/30 19 phút 26 giây
20 T tuấn cules 7.67 23/30 19 phút 31 giây
Top