Tăng Hải Tuân

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Vật lí lần 3 - Chuyên Đại học Vinh

Status
Chỉ xếp hạng các thành viên có thời gian hoàn thành bài thi lớn hơn hoặc bằng 2/3 thời gian cho phép. Có 242/570 bài thi hợp lệ.
Hạng Tên Điểm Đúng/Tổng Thời gian Ngày làm
1 Ẩn Số Ẩn Số 10 40/40 35 phút 17 giây
2 N Nguyensonlam 9.5 38/40 34 phút 53 giây
3 K Khanhly123 9.5 38/40 42 phút 22 giây
4 Minh Đức Minh Đức 9.5 38/40 47 phút 10 giây
5 truonggiangsdz truonggiangsdz 9.5 38/40 47 phút 21 giây
6 pvt123 pvt123 9.25 37/40 33 phút 49 giây
7 kybachkhoa kybachkhoa 9.25 37/40 39 phút 21 giây
8 A ABC898 9 36/40 44 phút 11 giây
9 T tranthang 9 36/40 48 phút 34 giây
10 cố lên cố lên 9 36/40 48 phút 55 giây
11 Đỗ Thanh Hoa Đỗ Thanh Hoa 8.75 35/40 33 phút 49 giây
12 Tuki .-. Tuki .-. 8.75 35/40 35 phút 42 giây
13 hoànggiahuy hoànggiahuy 8.75 35/40 36 phút 17 giây
14 drewh123 drewh123 8.75 35/40 49 phút 2 giây
15 V vovohanhan 8.75 35/40 49 phút 47 giây
16 Phúc phúc Phúc phúc 8.25 33/40 34 phút 46 giây
17 V vuontuanvu 8.25 33/40 48 phút 52 giây
18 A Athx 8.25 33/40 48 phút 59 giây
19 Q Quỳnh Đặng 8 32/40 34 phút 5 giây
20 cuong020900 cuong020900 8 32/40 35 phút 45 giây
Top