Zix.vn - Học Vật lí online chất lượng cao

Trang học Vật lí trực tuyến chất lượng cao của học sinh Việt Nam.

Chọn diễn đàn thảo luận

  1. Vật lí 12
  2. Vật lí 11
  3. Vật lí 10
Khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vị trí mà ở đó có hai bức xạ cho vân sáng là
Bài toán
Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảngcách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng phát ra vô số ánh sáng đơn sắc có bước sóng biến thiên liên tục từ 380 nm đến 750 nm. Trên màn, khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vị trí mà ở đó có hai bức xạ cho vân sáng là:
A. 9,12 mm
B. 4,56 mm
C. 6,08 mm
D. 3,04 mm
 
Xem các bình luận trước…
Giải thích chi tiết dùm mình dc không mọi người??? Tại sao khoảng cách gần nhất mà ở đó 2 bức xạ cho vân sáng thì là bậc k+1 của landamin trùng với bậc k của landa???
 
Thấy sách viết
Để 2 quang phổ có phần trùng lên nhau thì tọa độ vân sáng bậc k của ánh sáng đó thuộc quang phổ bậc k phải lớn hơn hoặc bằng tọa độ vân sáng bậc k +1 của ánh sáng tím thuộc quang phổ bậc k+1
 
Trừ 2 vạch sáng tại 2 điểm M,N thì trong đoạn MN có số vạch sáng là
Bài toán
Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, chiếu đồng thời vào 2 khe hai bức xạ có bước sóng $\lambda_1=0,42\mu m,\lambda_2=0,525 \mu m$. Hệ thống vân giao thoa được thu trên màn, tại điểm M trên màn là vân sáng bậc 4 của bức xạ $\lambda_2$ và điểm N là vân sáng bậc 10 của bức xạ $\lambda_1$
Biết M và N nằm cùng một phía với vân sáng trung tâm. Trừ 2 vạch sáng tại 2 điểm M, N thì trong đoạn MN có số vạch sáng là :
A.10 vạch sáng
B.9 vạch sáng
C.8 vạch sáng
D.7 vạch sáng
 
Xem các bình luận trước…
Bài toán
Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng,chiếu đồng thời vào 2 khe hai bức xạ có bước sóng $\lambda_1=0,42\mu m,\lambda_2=0,525 \mu m$.Hệ thống vân giao thoa được thu trên màn,tại điểm M trên màn là vân sáng bậc 4 của bức xạ $\lambda_2$ và điểm N là vân sáng bậc 10 của bức xạ $\lambda_1$
Biết M và N nằm cùng một phía với vân sáng trung tâm.Trừ 2 vạch sáng tại 2 điểm M,N thì trong đoạn MN có số vạch sáng là :
A.10 vạch sáng
B.9 vạch sáng
C.8 vạch sáng
D.7 vạch sáng
Ta có : $\dfrac{\lambda _{1}}{\lambda 2}=\dfrac{4}{5}\Leftrightarrow 5\lambda _{1}=4\lambda _{2}$ hay $10\lambda _{1}=8\lambda _{2}$
Cho nên tại điểm M có vân sáng bậc 4 của $\lambda_2$ trùng với vân sáng bậc 5 của $\lambda_1$. Và tại N là vân sáng bậc 10 của $\lambda_1$ trùng với bức xạ bậc 8 của $\lambda_2$
Vậy 2 đầu M, N là vị trí của 2 vân trùng liên tiếp của 2 bức xạ, giữa MN có vân sáng bậc { 5, 6, 7} của bức xạ $\lambda_2$ và có vân sáng bậc {6, 7, 8, 9} của bác xạ $\lambda_1$. Vậy ở trong đoạn MN có 3+4=7 vân sáng ( không vân sáng ở M và N)
Đáp án D.
 
Chu kì dao động của con lắc
Bài toán
Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài $l=1m$ gắn với vật nặng khối lượng m, một đầu gắn vào trần xe ô tô đang chuyển động với gia tốc $a=5 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right) $. Biết dôc nghiêng $30^o $ so với phương ngang.$\pi ^2=10 $. Chu kì dao động của con lắc trong trương hợp xe chuyển động chậm dần từ dưới lên dốc và trường hợp xe chuyển động nhanh dần từ dốc nghiêng xuống dưới lần lượt gần nhất với các giá trị nào trong các giá trị sau :
A. 2,421s và 0,9517s
B. 2,101s và 1,523s
C. 2,135s và 0,952s
D. 2,400s và 0,960s
 
Xem các bình luận trước…
Hôm nay bỗng gặp lại câu này trong đề thi HSG tỉnh Hải Dương 2012, nhờ thầy soi giúp em xem lời giải có vấn đề ở đâu ạ
 

Attachments

Elise Harmonie
Elise Harmonie
  1. Dao động cơ
Các anh chị giúp em bài này với ạ. Cảm ơn rất nhiều ạ
Một vật dao động điều hòa với tần số 2 Hz. Trong một chu kì, khoảng thời gian để vật có độ lớn gia tốc không vượt quá 320 căn 3 cm/s^2 là 2/9 s. Lấy pi ^2 = 10. Biên độ dao động là:
A: 4cm
B:2cm
C:6cm
D:8cm
 
Năng lượng tỏa ra sau 19 phân hạch dây truyền
Bài toán
Biết $U_{92}^{235}$ có thể phân hạch theo phản ứng
$n_{0}^{1}$ + $U_{92}^{235}$ $\Rightarrow$ $I_{53}^{139}$ + $Y_{39}^{94}$ + k$n_{0}^{1}$
Khối lượng các hạt trong phản ứng là: $m_{U}=234.99322u$ $m_{n}=1.0087u$ , $m_{I}=138.8974u$ , $m_{Y}=93.89014u$
Nếu có 1 lượng hạt nhân đủ nhiều, giả sử ban đầu kích thích cho $10^{15}$ hạt $U_{92}^{235}$ phân hạch để phản ứng dây chuyền xảy ra với hệ số nhân notron k=2. Năng lượng tỏa ra sau 19 phân hạch là?
Em k có đáp án. Nhưng mà em làm k được. Mọi người giúp em cái ạ! Em cảm ơn! !
 
Xem các bình luận trước…
Thời điểm vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần 2013
Bài toán
Con lắc lò xo nằm ngang, gồm lò xo có độ cứng $k = 100 \ \text{N}/\text{m}$, vật nặng có khối lượng $m = 100 \ \text{g}$, được tích điện q = 2.$10^{-5}$C (cách điện với lò xo, lò xo không tích điện). Hệ được đặt trong điện trường đều $\vec{E}$ nằm ngang với độ lớn =$10^{5}$ V/m. Bỏ qua mọi ma sát, lấy $\pi ^{2}$ = 10. Ban đầu kéo lò xo đến vị trí dãn 6 cm rồi buông cho nó dao động điều hòa. Xác định thời điểm vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ 2013?
A. 201,30 s
B. 402,46 s
C. 201,27 s
D. 402,50s

Mong mọi người giúp đỡ!
 
Xem các bình luận trước…
Tại VTCB lò xo dãn một đoạn $x=\dfrac{qE}{k}=0,02m$
$T=2\pi \sqrt{m}{k}=0,2s$
Tại thời điểm ban đầu $x=A=4cm$
Vật qua VT lò xo không biến dạng khi $x=\dfrac{-A}{2}$. Trong một chu kì vật qua đó 2 lần
Từ đó suy ra $t=1006T+\dfrac{T}{4}+\dfrac{T}{12}=201,27s$
Đáp án C
Tại sao thời điểm ban đầu x = 4cm mà không phải là 6 cm hả bạn?
 
Phương trình dao động tại điểm N trên đường OM ,cùng phía với M so với nguồn O ,cách O 1 khoảng 2cm
Bài toán
Một nguồn dao động tạo ra tại O trên mặt nước phẳng lặng một dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước. Trên mặt nước xuất hiện những gợn sóng đồng tâm O cách nhau những khoảng 2cm . Biết rằng năng lượng sóng truyền đii không mất mát do ma sát và sức cản của môi trường nhưng phân bố đều trên mặt sóng tròn . Tại M cách O 1 khoảng 1 cm có phương trình dao động là $u_M =2\cos \left(100\pi t\right)$ cm. Phương trình dao động tại điểm N trên đường OM , cùng phía M so với nguồn O , cách O 1 khoảng 2cm là
 
Xem các bình luận trước…
L biến thiênHệ số công suất của đoạn mạch AB khi $L = L_0$ bằng
Bài toán
Đăt điện áp xoay chiều ổn đinh vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồ điên trở thuần R, tụ điên C và cuộn cảm có độ tư cảm L thay đổi được. Khi điều chỉnh đến giá trị L = Lo thì điện áp hiệu dụng trên hai đầu cuộn cảm UL đat cưc đại là ULmax. Khi L = L1 hoặc L = L2 thì UL1 = UL2 = 0,9ULmax. Hê số công suất của mạch AB khi L = L1 và L = L2 có tổng giá tri bằng 1,44. Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi L = Lo bằng
A. 0,5
B. 0,6
C. 0,7
D. 0,8
 
Xem các bình luận trước…
Bạn tham khảo nhé:
 
Khoảng cách từ M đến I bằng
Bài toán
Trên mặt thoáng chất lỏng, tại A và B cách nhau 20 cm, người ta bố trí hai nguồn đồng bộ có tần số 20 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt thoáng chất lỏng là 50cm/s. Hình vuông ABCD nằm trên mặt thoáng chất lỏng, I là trung điểm của CD. Gọi điểm M nằm trên CD là điểm gần I nhất dao động với biên độ cực đại. Khoảng cách từ M đến I bằng:
A. 1,25cm
B. 2,8cm
C. 2,5cm
D. 3,7cm
 
Xem các bình luận trước…
Hệ thức liên hệ giữa chiết suất của thấu kính phân kỳ đối với ánh sáng tím và ánh sáng đỏ là
Bài toán
Cho một thấu kính hội tụ có hai mặt lồi giổng nhau bán kính 10cm, chiết suất của thuỷ tinh làm thấu kính đối với tia đỏ và tia tím lần lượt là 1, 60 và 1, 69. Để cho tiêu điểm ứng với các tia màu tím trùng với tiêu điểm ứng với các tia màu đỏ người ta ghép sát với thấu kính hội tụ nói trên một thấu kính phân kỳ có hai mặt giống nhau và cùng có bán kính là 10cm, nhưng thấu kính phân kỳ này làm bằng một loại thủy tinh khác. Hệ thức liên hệ giữa chiết suất của thấu kính phân kỳ đối với ánh sáng tím và ánh sáng đỏ là :
A. nt = nđ + 0, 09
B. nđ = nt + 0, 09
C. nđ = nt - 0, 09
D. nt = nđ + 0, 9
 
Hoặc ở đây cũng có giải rồi nè:
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,864
Bài viết
51,679
Thành viên
33,748
Thành viên mới nhất
minhchiem

Thành viên online

No members online now.
Top