Zix.vn - Học Vật lí online chất lượng cao

Trang học Vật lí online chất lượng cao của học sinh Việt Nam.

Chọn diễn đàn thảo luận

  1. Vật lí 11
  2. Vật lí 12
  3. Vật lí 10
Tỉ số lực đàn hồi cực đại
Bài toán
Hai chất điểm dao động điều hòa có cùng cơ năng, chất điểm thứ hai có khối lượng gấp đôi chất điểm thứ nhất, động năng của chất điểm thứ nhất biến thiên tuần hoàn với chu kỳ gấp đôi chu kỳ dao động của chất điểm thứ hai. Tỉ số giữa độ lớn cực đại của lực tác dụng lên chất điểm thứ nhất và thứ hai bằng bao nhiêu?
A. $\dfrac{1}{2\sqrt{2}}$
B. $\dfrac{\sqrt{2}}{8}$
C. $\dfrac{\sqrt{2}}{8}$
D. $\dfrac{\sqrt{2}}{4}$
ps: Đáp án là B ạ. Nhưng làm hoài cứ ra D.
 
Xem các bình luận trước…
Điện trường
Mọi người cho em hỏi:
TH1: điện trường bên trong quả cầu bằng 0;
TH2:điện trường bên ngoài quả cầu bằng KQ/r^2 -vậy điện trường trên bề mặt quả cầu thì tính theo trường hợp 1 hay 2 ạ
 
Một vật được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc từ mặt đất. Chọn mặt đất làm gốc thế năng
Bài toán
Một vật được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc v từ mặt đất. Chọn mặt đất làm gốc thế năng. Bỏ qua lực cản của không khí và lấy g = 10m/s2 .
a/ Xác định độ cao cực đại mà vật đạt được .
b/ Ở độ cao nào vật có động năng bằng thế năng .
c/ Xác định vận tốc của vật khi chạm đất. Thời gian kể từ khi ném vật đến khi vật chạm đất bằng
 
Xem các bình luận trước…
Một người đạp xe lên dốc, dốc cao 10m. Khối lượng của người của người và xe là 60kg. Lực má sát giữa lốp xe và mặt đường là 40N
A: Tính công của người đó khi không có lực má sát
B: Tính công của người đó khi có lực ma sát
 
Một vật được ném lên cao từ độ cao 2 m với vận tốc đầu 20m/s. Chọn mốc thế năng ở mặt đất, g=10m/s2. Tính động năng của vật khi đi được 10m
 
Tại thời điểm t, suất điện động trong cuộn 1 cực đại thì sau đó 1/12 chu kỳ, suất điện động trong
Bài toán
Trong máy phát điện xoay chiều ba pha: Tại thời điểm t, suất điện động trong cuộn 1 cực đại thì sau 1/12 chu kỳ, suất điện động trong:
A. cuộn 1 bằng 0
B. Cuộn 2 cực đại
C. Cuộn 3 cực đại
D. Cuộn 2 bằng 0
Mọi người giúp em câu này ạ, phần máy phát điện với động cơ em dở lắm. Cảm ơn!
 
Định luật bảo toàn cơ năng
Bài toán
một quả bóng nặng 10g được ném thẳng đứng xuống dưới vận tốc 10 m/s từ độ cao 5 m. Bỏ qua lực cản không khí. Lấy g=10 m/s
tìm cơ năng của bóng
tính vận tốc khi vừa chạm đất
ở độ cao nào thì động năng bằng 3 lần thế năng của bong
xuống đến đất bóng lại nảy lên. Giả sử va chạm với đất là tuyệt đối đàn hồi. Tính độ cao lớn nhất mà bóng đạt tới
Lời giải
 
Bài toán
một quả bóng nặng 10g được ném thẳng đứng xuống dưới vận tốc 10 m/s từ độ cao 5 m. Bỏ qua lực cản không khí. Lấy g=10 m/s
tìm cơ năng của bóng
tính vận tốc khi vừa chạm đất
ở độ cao nào thì động năng bằng 3 lần thế năng của bong
xuống đến đất bóng lại nảy lên. Giả sử va chạm với đất là tuyệt đối đàn hồi. Tính độ cao lớn nhất mà bóng đạt tới
Lời giải
Chọn mốc thế năng tại mặt đất
a. Vì không chịu lực cản nên cơ năng được bảo
$\Rightarrow W=Wd1+Wt1=\dfrac{m. V1^{2}}{2}+m. G. Z_1
=m.\left(\dfrac{v1^{2}}{2}+g.z_1 \right)=0,01.\left(\dfrac{10^{2}}{2}+10.5 \right)=1$ $\left(J\right)$
b. Áp dụng định lí động năng:
$\Rightarrow A=\dfrac{1}{2}.m.\left(v2^{2}-v1^{2} \right)\Leftrightarrow F.S=\dfrac{1}{2}.m.\left(v2^{2}-v1^{2} \right)\Leftrightarrow P.S=\dfrac{1}{2}.m.\left(v2^{2}-v1^{2} \right)\Leftrightarrow m.g.h=\dfrac{1}{2}.m.\left(v2^{2}-v1^{2} \right)\Leftrightarrow 2.g.h=v2^{2}-v1^{2}\Leftrightarrow v2=\sqrt{2.g.h+v1^{2}}=\sqrt{2.10.5+10^{2}}=10\sqrt{2}\approx 14,14 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
c. Động năng bằng 3 lần thế năng
$\Rightarrow \begin{cases}Wd=3Wt & \\ Wd+Wt=W=Wtmax=1\left(J \right) \end{cases}\Leftrightarrow \begin{cases}Wd=3Wt \\ 3Wt+Wt=1 \Leftrightarrow 4.m.g.h'=1\Leftrightarrow h'=\dfrac{1}{4.0,01.10}=2,5\left(m \right) \end{cases}$
d. Khi nảy lên vật chuyển động chậm dần đều với vận tốc v2=10$\sqrt{2}$ (m/s)
(đàn hồi tuyệt đối)
$\Rightarrow v'^{2}-v2^{2}=2.\left(-g\right). Hx$ (gia tốc ngược chiều chuyển động)
$\Leftrightarrow 0-v2^{2}=-2.g.hx\Leftrightarrow hx=\dfrac{v2^{2}}{2.g}=\dfrac{200}{2.10}=10\left(m \right)$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Một viên đạn có khối lượng 2,8 kg đang bay theo phương ngang với vận tốc v = 18,41 / s ở độ cao...
B. Một viên đạn có khối lượng 2,8 kg đang bay theo phương ngang với vận tốc v = 18,41 / s ở độ cao h 95 m thi nổ thành 2 mảnh. Mình thứ nhất có khối lượng m = 1,8 kg, bay thẳng xuống dưới đến khi chạm đất thi đạt vận tốc v1 = 100 m / s. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g = 10m / s
a. Xác định vận tốc v của mảnh thứ hai ngay sau khi đạn nổ .
b. Độ lớn động lượng của mỗi mảnh đạn sau khi nổ có lớn hơn động lượng của viên đạn trước khi nó không? Tại sao ?
 
Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn...
Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R=100 căn 3 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L, đoạn mạch MB có tụ điện với dung kháng 200, biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha nhau pi/6, giá trị cảm kháng bằng:
A. 50 căn 3
B. 100
C. 100 căn 3
D. 300
 
Khi chiếu một tia sáng tới từ không khí vào một bàn có chiếu suất n = √3 dưới một góc tới i=60°
Khi chiếu một tia sáng tới từ không khí vào một bàn có chiếu suất n = √3 dưới một góc tới i=60° tính:
a. Góc khúc xạ r. Vẽ hình
b. Góc hợp bởi phương xuất tia tới và phương của tia khúc xạ
 

Quảng cáo

Top