Zix.vn - Học Vật lí online chất lượng cao

Trang học Vật lí online chất lượng cao của học sinh Việt Nam.

Chọn diễn đàn thảo luận

  1. Vật lí 11
  2. Vật lí 12
  3. Vật lí 10
Chuyển động thẳng chậm dần đều là gì?

Tăng Hải Tuân

Well-Known Member
Administrator
Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có độ lớn của vận tốc tức thời giảm đều theo thời gian.
 
Chuyển động thẳng nhanh dần đều là gì?

Tăng Hải Tuân

Well-Known Member
Administrator
Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có độ lớn của vận tốc tức thời tăng đều theo thời gian.
 
Chuyển động thẳng biến đổi đều là gì?
Tốc độ trung bình là gì?

Tăng Hải Tuân

Well-Known Member
Administrator
Tốc độ trung bình của một chuyển động là đại lượng cho biết mức độ nhanh, chậm của chuyển động và được xác định bằng thương số giữa quãng đường đi được với thời gian chuyển động.
Đơn vị: m/s.
 
Chuyển động thẳng đều là gì?

Tăng Hải Tuân

Well-Known Member
Administrator
Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.
Hay, chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có độ lớn vận tốc tức thời không thay đổi theo thời gian.
Ví dụ: Ô tô đang chuyển động thẳng đều với tốc độ 40km/h.
 
Quỹ đạo là gì?

Tăng Hải Tuân

Well-Known Member
Administrator
Tập hợp tất cả các vị trí của một chất điểm chuyển động tạo ra một đường nhất định. Đường đó gọi là quỹ đạo của chuyển động.
Hay, có thể nói, quỹ đạo là đường mà vật vạch ra trong không gian khi chuyển động.
Ví dụ:
- Giọt mưa rơi từ trên mái nhà xuống: có quỹ đạo thẳng.
- Máy bay đang đi trên đường băng chuẩn bị cất cánh: có quỹ đạo thẳng.
- Một vật được ném theo phương ngang: có quỹ đạo là đường cong.
- Một điểm trên đầu kim đồng hồ: có quỹ đạo tròn.
 
Chất điểm là gì?

Tăng Hải Tuân

Well-Known Member
Administrator
Một vật chuyển động được coi là một chất điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so với độ dài đường đi (hoặc so với những khoảng cách mà ta đề cập đến).
Ví dụ: Một ô tô chuyển động từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh, khi đó kích thước của ô tô rất nhỏ so với độ dài quãng đường từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh, nên ô tô được coi là một chất điểm.
 
Chuyển động cơ là gì?

Tăng Hải Tuân

Well-Known Member
Administrator
Chuyển động cơ của một vật (gọi tắt là chuyển động) là sự thay đổi vị trí của vật đó so với vật khác theo thời gian.
Ví dụ: Một ô tô đang chuyển động trên đường, vị trí của ô tô đang thay đổi theo thời gian với một cái cây bên đường.
 
Từ mặt đất ném 1 vật với vận tốc 5m/s chuyển động thẳng đứng lên trên

Drawinz

New Member
Từ mặt đất ném 1 vật với vận tốc 5m/s chuyển động thẳng đứng lên trên
a) tìm độ cao cực đại mà vật đạt được
b) tình thời gian lúc ném đến lúc đạt độ cao cực đại
c) tính vận tốc của vật lúc chạm đất
 
Tìm vận tốc của đoàn tàu khi nó vừa đi tới người quan sát và thời gian đoàn tàu đi qua trước mặt người đó.

yudhug

New Member
Bài toán
Một người quan sát đoàn tàu đi qua trước mặt mình. Đoàn tàu gồm đầu tàu và 9 toa, chiều dài của đầu tàu và các toa là như nhau và bằng 10 m. Người đó thấy đầu tàu đi qua trong 4 s và toa cuối cùng đi qua trong 1,72 s. Tìm vận tốc của đoàn tàu khi nó vừa đi tới người quan sát và thời gian đoàn tàu đi qua trước mặt người đó.
 

Quảng cáo

Top