Zix.vn - Học Vật lí online chất lượng cao

Trang học Vật lí online chất lượng cao của học sinh Việt Nam.

Chọn diễn đàn thảo luận

  1. Vật lí 11
  2. Vật lí 12
  3. Vật lí 10
Tìm động năng của vật
Bài toán
Một vật dđđh đang đi tới vtcb (t=0 vật ở biên). Sau đó khoảng thời gian t vật có thế năng bằng 36J, đi tiếp khoảng thời gian t nữa vật chỉ còn cách vtcb 1 khoảng là $\dfrac{A}{8}$.(biết $2t<\dfrac{T}{4}$). Hỏi khi tiếp tục đi một đoạn $\dfrac{5T}{8}$ thì động năng của vật bằng bao nhiêu?
(bài của thầy CHU VĂN BIÊN)
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Mình cần giải thích
Bài toán
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa dọc theo quỹ đạo dài 12 cm. Lúc vật ở vị trí cao nhất của quỹ đạo, lò xo bị nén 2 cm. Lấy $g = 10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right), \pi ^{2}=10$ Chu kì dao động của con lắc xấp xỉ bằng
A. 0,3 s.
B. 0,4 s.
C. 0,6 s.
D. 0,5 s.
Giải:
Khi vật ở vị trí lò xo cao nhất, lò xo nén 2 cm $\Rightarrow$
$\Delta l_{o}= A - 2 = 4\left(cm\right)$
Chu kì dao động của con lắc bằng T = 0,4 s
Bài toán
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa dọc theo quỹ đạo dài 6 cm. Lúc vật ở vị trí cao nhất của quỹ đạo, lò xo bị giãn 1 cm. Lấy $g = 10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right), \pi ^{2}=10$ Chu kì dao động của con lắc xấp xỉ bằng
A. 0,3 s.
B. 0,4 s.
C. 0,6 s.
D. 0,5 s.
Giải:
Khi vật ở vị trí lò xo cao nhất, lò xo bị giãn 1 cm $\Rightarrow$
$\Delta l_{o}= A + 1 = 4\left(cm\right)$
Chu kì dao động của con lắc bằng T = 0,4 s
Cho mình hỏi tại sao khi bị nén 2 cm thì để tìm $\Delta l_{0}$ thì người ta lại lấy A - 2 và khi bị giãn 1 cm thì để tìm $\Delta l_{0}$ thì người ta lại lấy A + 1 vậy mọi người :( Không hiểu ở phần này hixx
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Tức thờiTìm công suất của mạch

tramyvodoi

New Member
Bài toán
Cho 1 đoạn mạch AB gồm 2 đoạn mạch nhỏ AM, MB mắc nối tiếp với nhau. Đoạn mạch AM gồm điện trở R=$100\Omega $ mắc nối tiếp với 1 tụ điện có $C=\dfrac{1}{10\pi }$mF. Đoạn mạch MB là cuộn dây không thuần cảm. Khi đặt vào 2 đầu A, B một điện áp xoay chiều thì điện áp tức thời giữa 2 đầu đoạn AM có biểu thức $U_{AM}=160sin(100\pi t)$, còn điện áp tức thời giữa 2 đầu đoạn MB có biểu thức $U_{MB}=100\cos(100\pi t)$. Tính công suất tiêu thụ của đoạn AB
A. 132W
B. 94W
C. 126W
D. 104W
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
C biến thiênGiá trị của Ф gần nhất với giá trị nào sau đâu

ngohamy

New Member
Bài toán
Đặt điện áp $u =80\cos \left(ωt + Ф\right)$ ( $ω$ không đổi và $Ф$ ) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự: điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung thay đổi được. Khi $C=C_1$ thì điện áp giữa hai đầu tụ điện là $u =100\cos \left(ωt\right)$. Khi $C=C_2$ thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chứa R và L là $u = 100\cos \left(ωt +π/2\right)$. Giá trị của Ф gần nhất với giá trị nào sau đâu
 
Cơ năng của vật là?
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có k=40n/m; m=200g. Khi vật đang ở vị trí lò xo giãn 8cm truyền cho vật tốc độ 40căn2 cm/s hướng lên thì vật dao động điều hoà. Cơ năng của vật là.
 
Tần số dao động nhỏ nhất mà các nguồn phát ra có giá trị là?

Ascentlupin

New Member
Bài toán
Thực hện giao thoa sóng với hai nguồn kết hợp $S_1,S_2$ cùng pha. Tốc độ truyền sóng trong môi trường $v=340,5m/s$. Tại điểm $M\left(S_1M=4,25m;S_2M=5m\right)$ có biên độ tổng hợp cực tiểu. Tần số dao động nhỏ nhất mà các nguồn phát ra có giá trị là?
A. f=315Hz
B. f=227Hz
C. f=190Hz
D. f=454Hz
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Hãy tưởng tượng rằng chúng ta có một cái giếng xuyên qua trái đất dọc theo trục quay của nó. Xem...

huymarvel

New Member
Hãy tưởng tượng rằng chúng ta có một cái giếng xuyên qua trái đất dọc theo trục quay của nó. Xem trái đất như một khối cầu đồng chất và bỏ qua lực cản của không khí. Hãy tính thời gian cần thiết để vật chuyển động đến bên giếng khi đối diện, biết gia tốc tại mặt đất là g bằng 10 mét trên giây bình phương bán kính trái đất r = 6400 km
 
Help

Huym

New Member
Mỗi kênh thoại có độ rộng băng tần là 0,3-3,4KHz được xếp cho chiếm một dải tần số 4KHz. Người ta tiến hành ghép kênh FDM cho 12 kênh thoại tạo thành nhóm cơ bản có băng thông là 48KHz và nằm trong dải tần số từ 48KHz đến 108 KHz. Sau đó ghép 5 nhóm cơ bản thành siêu nhóm 60 kênh thoại có băng thông là 240 KHz
  • a. Hãy tính các tần số sóng mang phụ để tạo thành nhóm cơ bản và biểu diễn phân bố phổ tần số của tín hiệu này
  • b. Hãy tính các tần số sóng mang để tạo tín hiệu siêu nhóm và vẽ phổ tín hiệu này với yêu cầu tín hiệu siêu nhóm nằm trong dải tần lớn hơn 20 MHz
 
Giải giúp vs mn lí 12

Bin nguyễn

New Member
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kéo vật xuôbgs dưới một đoạn rồi buông nhẹ vật dao động điều hòa theo phương trình x=2.5 căn(2) cos20t (cm) . Lấy g=10m/s^2. Thời gian từ lúc buông tay đến khi vật di qua vi trí lò xo không bị biến dạng lần thứ 2
 
Khoảng cách từ M đến I bằng

hao.baobinh10

Active Member
Bài toán
Trên mặt thoáng chất lỏng, tại A và B cách nhau 20 cm, người ta bố trí hai nguồn đồng bộ có tần số 20 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt thoáng chất lỏng là 50cm/s. Hình vuông ABCD nằm trên mặt thoáng chất lỏng, I là trung điểm của CD. Gọi điểm M nằm trên CD là điểm gần I nhất dao động với biên độ cực đại. Khoảng cách từ M đến I bằng:
A. 1,25cm
B. 2,8cm
C. 2,5cm
D. 3,7cm
 

Quảng cáo

Top