Zix.vn - Học Vật lí online chất lượng cao

Trang học Vật lí online chất lượng cao của học sinh Việt Nam.

Chọn diễn đàn thảo luận

  1. Vật lí 11
  2. Vật lí 12
  3. Vật lí 10
hihihi2002
hihihi2002
  1. Dao động cơ
Câu này làm thế nào ạ?
Hai con lắc lò xo A và B giống nhau, dao động trên hai đường thẳng song song, gần nhau và dọc theo trục Ox. Vị trí cân bằng của hai con lắc cùng nằm trên một đường thẳng vuông góc với trục Ox tại O. Hình bên là đồ thị của li độ dao động của con lắc A (đường 1) và của con lắc B (đường 2) phụ thuộc vào thời gian t. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng của mỗi vật. Lấy π2 = 10. Biết khoảng cách giữa hai vật của hai con lắc dọc theo trục Ox có giá trị lớn nhất là 20 cm.
40.png

Khi động năng con lắc A là 0,24 J thì thế năng con lắc B là
A. 90 mJ.
B. 160 mJ.
C. 240 mJ.
D. 135 mJ.
 
Taị thời điểm $t=\dfrac{1}{150}$ s thì hiệu điện thế trên tụ có giá trị là
Bài toán
Cho mạch $R$ và $C$. Đặt vào đầu điện áp $u=120\sqrt{2} \cos 100 \pi t$ thì $Z_C=\dfrac{R}{\sqrt{3}}$
Taị thời điểm $t=\dfrac{1}{150}$ s thì hiệu điện thế trên tụ có giá trị là
A. $30\sqrt{2}$
B. $60 \sqrt{2}$
C. $30\sqrt{6}$
D. $60\sqrt{6}$
 
Bài toán
Cho mạch $R$ và $C$. Đặt vào đầu điện áp $u=120\sqrt{2} \cos 100 \pi t$ thì $Z_C=\dfrac{R}{\sqrt{3}}$
Taị thời điểm $t=\dfrac{1}{150}$ s thì hiệu điện thế trên tụ có giá trị là
A. $30\sqrt{2}$
B. $60 \sqrt{2}$
C. $30\sqrt{6}$
D. $60\sqrt{6}$
Sừ dụng giản đồ vecto suy ra:
$u_c=60\sqrt{2}\cos \left(100\pi t-\dfrac{\pi }{3} \right)$
Suy ra: A.
 
Help em với
Vận tốc cực đại của vật treo là:
Bài toán
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động tự do. Biết khoảng thời gian mỗi lần diễn ra lò xo bị nén và véc tơ vận tộc, gia tốc cùng chiều là $0,05\pi (s)$. Lấy $g= 10m/s^{2}$. Vận tốc cực đại của vật treo là
A. $20cm/$
B. $\sqrt{2}m/s$
C. $10cm/s$
D. $10\sqrt{2}cm/s$
 
Xem các bình luận trước…
Vật cách vị trí cân bằng $2\sqrt{2}$ cm tại những thời điểm nào ?
Bài toán
Phương trình li độ của vật là x=4cos($2\pi -\dfrac{\pi }{3}$)cm. Vật cách vị trí cân bằng $2\sqrt{2}$cm tại những thời điểm nào?
A. T=$\dfrac{7}{24}+\dfrac{k}{2}$ ; k là số nguyên
B. T=$\dfrac{1}{24}+\dfrac{k}{4}$ ; k là số nguyên
C. T= $\dfrac{7}{24}+\dfrac{k}{4}$ ; k là số nguyên
D. T= $\dfrac{1}{12}+\dfrac{k}{4}$ ; k là số nguyên
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xem các bình luận trước…
Cái cách 2 sao lại biết là $k\dfrac{\pi }{2}$ vậy ạ
Vấn đề là giải phương trình lượng giác thôi em. Ở trên tôi giải viết gọn nên ra kết quả như vậy. Em chia ra hai phương trình $\cos \left(2\pi t-\dfrac{\pi }{3}\right)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ và $\cos \left(2\pi t-\dfrac{\pi }{3}\right)=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ rồi giải thông thường sẽ ra kêt quả trên.

Cách khác nữa là ta có$$|x|=2\sqrt{2}\Leftrightarrow |4\cos \left(2\pi t-\dfrac{\pi }{3}\right)|=2\sqrt{2}$$Bình phương hai vế rồi lại hạ bậc thì ta cũng giải ra nghiệm như trên.
 
Tọa độ chất điểm tại thời điểm t=0 là
Bài toán
Một chất điểm dao động điều hòa trên trục $ox$ có vận tốc bằng 0 tại hai thời điểm liên tiếp $t_1=1,75(s)$ và $t_2=2,5(s)$, tốc độ trung bình trong khoảng thời gian đó là $16(cm/s)$.Tọa độ chất điểm tại thời điểm t=0 là
A. -8
B. -4
C. 0
D. -3
 
Xem các bình luận trước…
Bài toán
Một chất điểm dao động điều hòa trên trục $ox$ có vận tốc bằng 0 tại hai thời điểm liên tiếp $t_1=1,75\left(s\right)$ và $t_2=2,5\left(s\right)$, tốc độ trung bình trong khoảng thời gian đó là $16 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$.Tọa độ chất điểm tại thời điểm t=0 là
A. -8
B. -4
C. 0
D. -3
Lời giải
Tại hai thời điểm liên tiếp vận tốc bằng không tức là hai vị trí đó là 2 biên, như vậy ta sẽ có $t_2-t_1=\dfrac{T}{2}\Rightarrow T=1,5s$
Cùng với đó, ta khai thác dữ kiện vận tốc trung bình, ta sẽ tính được $A=6cm$
Xét tại $t_1=1,75s$, pha của chất điểm có thể là $\varphi _1=0$ hoặc $\varphi _1=\pi $. Pha ban đầu được xác định theo công thức $\varphi _o=\varphi _1-\omega t_1$
Vậy $\varphi _o=\dfrac{-7\pi }{3}$ hoặc $\varphi _o=\dfrac{-4\pi }{3}$
Vậy $x_0=-3cm$ hoặc $x_o=3cm$
Do đáp án chỉ cho kết quả -3cm nên ta chọn D
 
Lực tác dụng vào điểm treo vào thời điểm 0.5(s) là?
Bài toán
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng , đầu dưới có vật m=0.5 kg , phương trình dao động của vật là :$x=10sin\pi t(cm).$ Lấy $g=10m/s^2$. Lực tác dụng vào điểm treo vào thời điểm 0.5(s) là.
 
Xem các bình luận trước…
$x=10\cos(\pi t-\dfrac{\pi}{2})$
tại thời điểm t=0 vật ở vị trí cân bằng d8u theo chiều dương sau thời gian $t=\dfrac{T}{4}$ vật sẽ đến biên dương. Lực tác dụng lên điểm treo là lực đàn hồi nên $F= k(\Delta l+A)$ suy ra F=5.5N
Đúng sai gì mọi người chỉ giúp nhé
Cảm ơn nhé , mà sao đọc lực tác dụng lên điểm treo là bạn biết là lực đàn hồi vậy , mình tưởng bằng lực P-F(đh) chứ
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với dao động của các nguồn là?
Bài toán
Ở mặt nước, tại hai điểm S1 và S2 có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng λ. Cho S1S2 = 5,4λ. Gọi (C) là hình tròn nằm ở mặt nước có đường kính là S1S2. Số vị trí trong (C) mà các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với dao động của các nguồn là
A. 18.
B. 9.
C. 22.
D. 11.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xem các bình luận trước…
Đáp án là A. 18 điểm bạn nhé!
Đầu tiên bạn tìm vị trí các cực đại. Sẽ tìm ra 11 đường
Bạn phải có s1s2 <d1+d2 = kλ < S1S2*căn 2= 7,6λ . Từ đó tìm đk hai elip k'=6 và k'=7
5 đg k=0,±2,±4 cắt elip k'=6 tại 10 điểm
6 đk còn lại cắt elip k'=7 tại 12 điểm
Xét k=±5 k'=7 lại thấy nằm ngoài đg tròn lên số điểm là 10+12-4=18 ₫iểm
Ở đoạn sau,"lại thấy k=5, k=-5 và k'=7 nằm ngoài đường tròn"
LÀM SAO ĐỂ THẤY ĐƯỢC NÓ NẰM TRONG HAY NẰM NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN!!!
 
Đáp án là A. 18 điểm bạn nhé!
Đầu tiên bạn tìm vị trí các cực đại. Sẽ tìm ra 11 đường
Bạn phải có s1s2 <d1+d2 = kλ < S1S2*căn 2= 7,6λ . Từ đó tìm đk hai elip k'=6 và k'=7
5 đg k=0,±2,±4 cắt elip k'=6 tại 10 điểm
6 đk còn lại cắt elip k'=7 tại 12 điểm
Xét k=±5 k'=7 lại thấy nằm ngoài đg tròn lên số điểm là 10+12-4=18 ₫iểm

"Thầy" ư!@@ Mình còn đang học lớp 12 mà
Những điểm cần tìm thỏa mãn 2 yêu cầu :
1 :Dao động cùng pha với 2 nguồn và dao động với biên độ cực đại
2 : Nằm trong (C)
Đây bạn nhé :
 

Attachments

Viết phương trình dao động của vật.
Cho hệ dao động gồm một lò xo nhẹ độ cứng 75 N/m, một đầu cố định, một đầu gắn với một vật khối lượng m = 750 g. Cho vật dao động điểu hòa theo phương thẳng đứng người ta thấy rằng trong quá trình dao động của vật, lò xo chó chiều dài lớn nhất là 24 cm và ngắn nhất là 10 cm. Chọn trục tọa độ thẳng đứng chiều từ trên xuống, gốc tại vị trí cách vị trí cân bằng 2 cm lên trên, t= 0 là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm (đơn vị của x viết theo cm). Viết phương trình dao động của vật.
 

Quảng cáo

Top