Zix.vn - Học Vật lí online chất lượng cao

Trang học Vật lí online chất lượng cao của học sinh Việt Nam.

Chọn diễn đàn thảo luận

  1. Vật lí 11
  2. Vật lí 12
  3. Vật lí 10
Số hạt $\alpha$ và $\beta$ được phát ra trong phân rã phóng xạ X (A=200, số proton = 90) là
Bài toán
Số hạt $\alpha$ và $\beta$ được phát ra trong phân rã phóng xạ X (A=200, số proton = 90) là
A. 6 và 8
B. 8 và 8
C. 6 và 6
D. 8 và 6
 
Xem các bình luận trước…
Kết luận nào sau đây sai? Một con lắc đơn đang dao động xung quanh một điểm treo cố định, khi chuyển động qua vị trí...
Câu hỏi: Kết luận nào sau đây sai? Một con lắc đơn đang dao động xung quanh một điểm treo cố định, khi chuyển động qua vị trí cân bằng
A. Tốc độ cực đại.
B. Li độ bằng 0.
C. Gia tốc bằng không.
D. Lực căng dây lớn nhất
Đáp án C.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp zix.vn nhé!!!
 
Tính năng lượng của photon.
Bài toán
Một ống phát tia Rơnghen, phát ra bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là $5.10^{-10} m$. Tính năng lượng của photon tương ứng.
A. $3975.10^{-19}J$
B. $3,975.10^{-19}J$
C. $9375.10^{-19}J$
D. $3975.10^{-16}J$
 
Xem các bình luận trước…
Bài toán
Một ống phát tia Rơnghen, phát ra bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là $5.10^{-10} m$. Tính năng lượng của photon tương ứng.
A. $3975.10^{-19}J$
B. $3,975.10^{-19}J$
C. $9375.10^{-19}J$
D. $3975.10^{-16}J$
Bài làm:
Công thức tính nhanh:
Năng lượng của photon là:
$$\epsilon =\dfrac{hc}{\lambda_{min}}=3975.10^{-19}.$$
Chọn $A$.
 
Tính năng lượng tỏa ra khi cho 10 g Po phân ra hết là?
Bài toán
Chất phóng xạ Po(A=210,Z=84) phát ra tia $\alpha$ và biến đổi thành Pb(A=206,Z=82) . Biết khối lượng các hạt là $m_Pb = 205,9744u, m_Po = 209,9828u, m_{\alpha} = 4,0026u.$. Tính năng llượng tỏa ra khi cho 10 g Po phân ra hết là?
P/s: Đã sửa.
HBD.
 
Xem các bình luận trước…
Số điểm không dao động trên AB?
Bài toán
2 nguồn sóng cơ dao động cùng tần số, cùng pha. Quan sát thấy trên AB có 5 điểm dao động với biên độ cực đại (kể cả A, B). Số điểm không dao động trên AB?
A. 6
B. 4
C. 5
D. 2

(Ai cho mình hình minh họa thì càng tốt, nhìn cho dễ. Mình cám ơn)
 
Xem các bình luận trước…
Thời điểm vật qua vị trí có li độ x = 4,5 cm lần đầu tiên tính từ thời điểm ban đầu t = 0
Bài toán
Một con lắc lò xo dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình dao động $x = A\cos \left(ωt+φ\right)$ (t đo bằng s). Thế năng của con lắc có phương trình $W_t = 0,0108 + 0,0108\sin \left(8πt\right)$ (J), vật nặng có khối lượng 100 g. Lấy $π^2= 10$. Thời điểm vật qua vị trí có li độ x = 4,5 cm lần đầu tiên tính từ thời điểm ban đầu t = 0 là:
 
Trong 1 chu kì, thời gian vật có vật tốc nhỏ hơn 25cm/s là?
Bài toán
Một vật dao động điều hòa với phương trình $x = 5\cos(10t)$(cm). Trong 1 chu kì, thời gian vật có vật tốc nhỏ hơn $25cm/s$ là?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xem các bình luận trước…
Bài toán
Một vật dao động điều hòa với phương trình $x = 5\cos(10t)$(cm). Trong 1 chu kì, thời gian vật có vật tốc nhỏ hơn $25cm/s$ là?
Vận tốc cực đại của hệ là $v_{max}=\omega. A=50 (cm/s$.
Vận tốc nhỏ hơn 25 cm/s thì có li độ lớn hơn $\dfrac{A \sqrt{3}}{2}$.
Theo giản đồ vec-tơ, ta có khoảng thời gian cần tìm là $4.\dfrac{T}{12}=\dfrac{T}{3}=\dfrac{\pi}{15}$.
 

Attachments

Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Khoảng thời gian ngắn nhất để 2 vật có cùng một li độ là?
Bài toán
Có hai vật dao động điều hòa trên hai đoạn thẳng song song gần nhau với cùng biên độ A, tần số $3Hz$ và $6Hz$. Lúc đầu hai vật đồng thời xuất phát từ vị trí có li độ $\dfrac{A}{2}$. Khoảng thời gian ngắn nhất để 2 vật có cùng một li độ là?
(ĐÁ: $\dfrac{1}{27}$s).
 
Xem các bình luận trước…
Để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện phải đặt vào hai đầu anot và catot một hiệu điện thế hãm là:
Bài toán
Catot của một tế bào quang điện làm bằng vonfam có công thoát là 7,2.10^{-19} J, bước sóng của ánh sáng kính thích là 0,18um. Để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện phải đặt vào hai đầu anot và catot một hiệu điện thế hãm là:
A. -2,375V
B. -2,4V
C. 2,57V
D. 2,67V
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Đã có ở đây nhé:
 
Còi của chiếc xe cấp cứu có tần số âm 261Hz. Nếu xe chạy với vận tốc 100km/h thì một người đứng...
Còi của chiếc xe cấp cứu có tần số âm 261Hz. Nếu xe chạy với vận tốc 100km/h
thì một người đứng bên đường sẽ nghe được âm với tần số bao nhiêu? Xét trong 2
trường hợp:
a. Người ở phía trước xe cấp cứu.
b. Người ở phía sau xe cấp cứu.
Cho rằng, vận tốc sóng âm trong không khí là v = 340m/s.
 

Quảng cáo

Top